ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา.

การจัดการชิ้นส่วน

 ฐานซัพพลายเออร์ทั่วโลกวัสดุที่หลากหลาย

✓ เรามีประสบการณ์ผู้ซื้อโครงการเฉพาะ EMS

 การจัดการซัพพลายเออร์แหล่งที่ตรวจสอบและได้รับอนุญาตเท่านั้น

✓ เราให้บริการโซลูชั่นวัสดุแบบครบวงจรสินค้าฝากขายและไฮบริดตามความต้องการของลูกค้า

✓ ให้บริการด้านวิศวกรรมวัสดุแก่ทีมวิศวกรของคุณและปลดเปลื้องภาระในการจัดหาวัสดุ

 วิศวกรรมส่วนประกอบคุณสมบัติของส่วนประกอบและความสามารถในการเสนอแนะแหล่งที่มาทางเลือก

 การใช้ระบบ SAP EPR สำหรับการวางแผนการจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลัง